Siirry sisältöön

Lapin lastensuojelupäivä 23.11.2023, Rovaniemi klo 10–16

Paikka: Hotelli Santa Claus (Korkalonkatu 29)


Hoivatie järjestää sote-alan ammattilaisille maksuttoman koulutustilaisuuden, jossa käsitellään alan huippuosaajien johdolla lastensuojelun ajankohtaisia kysymyksiä. 

Tapahtuma täyttyy mielenkiintoisilla puhujilla ja puheenaiheilla, kokemuksilla sekä kohtaamisilla. Tule hakemaan työhösi uusia ideoita, keskustelemaan ja oppimaan uutta!

Ilmoittaudu 16.11.2023 mennessä:
https://q.surveypal.com/Lapin-lastensuojelupaiva-23.11.2023-Rovaniemi

Tutustu päivän pääpuhujiin.

Opiskelijoille ja opiskelijaryhmille on varattu kiintiöpaikat.
Tiedustele paikkatilannetta viestintäpäällikkö Jarno Kinnuselta, jarno.kinnunen@hoivatie.fi tai 044 7341 547.


Ohjelma:

10.00
TERVETULOA
Liisa Niiranen, sosiaalijohtaja, Lapha

10.15
LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS JA LASTENSUOJELU
Suvianna Hakalehto, lapsi- ja koulutusoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

11.15 
TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE
Tiia Hipp, traumapsykoterapeutti, kouluttaja ja erikoissosiaalityöntekijä

12.00 
LOUNAS (omakustanteinen) 

13.00  
TYÖPAJAT

Umpikuja vai risteys – erityisen huolenpidon merkitys sijaishuoltopolulla

Erityinen huolenpito tarkoittaa moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa 12 vuotta täyttäneille nuorille, joiden toiminta vaarantaa vakavasti heidän henkeään, terveyttään ja kehitystään. Erityisen huolenpidon tavoitteena on vakauttaa nuoren elämäntilanne, pysäyttää nuoren kasvua, terveyttä ja henkeä uhkaava tilanne sekä rakentaa nuoren kanssa muutosmotivaatiota ja sitoutumista kuntoutukseen.

Työpajassa keskustellaan siitä mihin erityistä huolenpitoa tarvitaan sekä mitä jaksolle pääseminen edellyttää vastuusosiaalityöntekijältä. Millaista on nuoren hoito ja kuntoutus erityisen huolenpidon jaksolla, minkälainen on jakson kuntouttava työote, mitä tapahtuu jakson jälkeen? Työpaja sisältää moniammatillisen keskustelun erityisen huolenpidon merkityksestä nuoren sijaishuollon aikana.

Yksikön johtaja Kalle Iivari, Hoivatie
Palveluvastaavat Annika Haltsonen ja Lasse Jauhola, Hoivatie 
Erityistyöntekijä Pilvi Morko, Hoivatie 
Psykologi Virva Siira

Irti koukusta sijaishuollossa? Lasten ja nuorten päihteiden käyttö lastensuojelun ongelmana

Työpajassa tarkastellaan lasten ja nuorten päihteiden käytön kohtaamista lastensuojelun sijaishuollossa. Miten päihteisiin liittyviä ilmiöitä tunnistetaan ja miten niihin puututaan? Minkälaisia haasteita päihteet tuovat perhehoidon ja sijaishuollon yksiköiden arkeen ja toimintaan? Miten näiden lasten tarpeisiin voidaan vastata lastensuojelun keinoin? Näitä kysymyksiä tarkastellaan eri toimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmista.

Kehittäjäasiantuntija Amira Bushnaief, Hoivatie
Sosiaalityöntekijä Senni Laine
Kokemusasiantuntíja, Verto, Nuorten Ystävät
Vanhemman näkökulma, Verto, Nuorten Ystävät

Yhteistoiminnalla vaikuttavia palveluita 

Sosiaalipalveluissa kohdattavat ihmisten elämän haasteet ovat usein monitahoisia, joiden ratkominen yhdessä asiakkaan kanssa vaatii erilaisia näkökulmia ja asiantuntemusta. Yhteistoiminta mahdollistaa monipuolisen ja kokonaisvaltaisen työskentelyn. 

Miten yhteistoiminnallisen arviointimenetelmän avulla asiakas, palveluntuottaja ja viranomainen pystyvät seuraamaan palvelun vaikuttavuutta? Miten sosiaalipalveluihin luodaan yhteistoiminnalla vaikuttavat työskentelymenetelmät ja rakenteet? Työpajassa tarkastellaan nuorten tuetun asumisen arviointimallia, jossa asiakas ja työntekijä yhdessä tutkivat itsenäisen asumisen taitoja sekä lapsiperheiden sosiaalipalvelun mallia, jolla tuetaan perheitä varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevästi. 

Palveluesimies Hanna Fröberg, Hoivatie 
Palvelupäällikkö Teija Lampinen, Hoivatie
Kokemusasiantuntija

Systeeminen työskentely käytännössä – Nuotiopiiri terapeuttisen vanhemmuuden tukena perhehoidossa

Hoivatien perhehoidon systeemisen mallin mukainen Nuotiopiiri terapeuttisen vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Työpajassa esitellään Nuotiopiirin toimintaa tapausesimerkkien kautta. Työpajassa on mielenkiintoinen ja moniääninen paneelikeskustelu, jossa kuulemme kokemuksia perhehoitajan, mentorin, aktorin, perhehoidon tuen työntekijöiden ja kouluttajan näkökulmasta.

Paneelikeskustelussa tarkastellaan myös tutkimustuloksia ja ilmiötä moniammatillisen tiimin keskustelun kautta sekä lopuksi keskusteluun pääsevät mukaan myös työpajan osallistujat.

Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä Tuija Maijanen, Hoivatie
Perhehoidon sosiaalityöntekijä Kaisa Putila, Hoivatie
Perhehoidon ohjaaja Anne Kauppila, Hoivatie
Perhehoidon erityisohjaaja Petra Talvensaari, Hoivatie
Perhekotivanhempi Marjut Nenonen, Hoivatie 
Johtava sosiaalityöntekijä Sanna-Mari Juopperi, Lapha

14.30  
KAHVIT 

15.00 
ONKO KUKAAN ENÄÄ NORMAALI?
Silja Kosola, yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääkäri, nuorisolääketieteen dosentti ja tutkimusjohtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

16.00  
PÄÄTÖSSANAT

Ohjelman tulostettava versio.

TERVETULOA!

Lisätietoja:
Jarno Kinnunen, viestintäpäällikkö
jarno.kinnunen@hoivatie.fi
044 7341 547