Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Miepä-kuntoutus
Kasarmintie 15
90130 Oulu
Palveluesimies
Sari Okkonen
Kehittäjäasiantuntija
Amira Bushnaief
Kuntoutusohjaaja
Reetta Lahtinen
Kuntoutusohjaaja
Annika Mattila

Miepä-kuntoutus

Ihmiset kävelevät kadulla punatiilisen rakennuksen edessä.

Avokuntousta nuorille aikuisille

Miepä-kuntoutus on tiivistä avokuntoutusta nuorille aikuisille, joilla on samanaikainen päihde- ja mielenterveysongelma ja sosiaalisen syrjäytymisen uhka. Heillä on oma halu kuntoutua, ja he tarvitsevat tiivistä avokuntoutusta mielenterveys- ja päihdehoidon tueksi tai laitoshoidon jälkeen.

Miepässä rakennetaan kuntoutumisvalmiuksia ja tuetaan kiinnittymään tarvittaviin palveluihin. Työskentely paikantuu päihteettömyyden, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä toimintakyvyn kohentumiseen. Työskentelyssä huomioidaan myös ammatillinen kuntoutus.

Miepä-kuntoutus jalkautuu asiakkaan arkeen. Kuntoutus on aidosti asiakaslähtöistä, ja sisällöt räätälöidään asiakkaan toimintakyky huomioiden.

Kenelle
 • Nuorille aikuisille, joilla mielenterveys- ja päihdeongelma sekä sosiaalisen syrjäytymisen uhka
 • Avokuntoutusta
 •  
  Kuntoutus
 • Kesto noin 2 vuotta
 • Perustuu dialogisiin ja kognitiivisiin menetelmiin
 • Yksilö- ja ryhmätapaamiset
 • Verkostoyhteistyötä
 • Vaikuttavuuden arviointia
 •  
  Työskentely
 • Kognitiiviset menetelmät ja dialoginen ohjaus
 • Tarkastellaan päihde- ja mielenterveysongelman välistä suhdetta ja tuetaan itsehavainnointia
 • Yksilö- ja ryhmätapaamiset
 •  
  Miten hakeudut
 • Oulun kaupungin mielenterveys- ja/tai päihdepalveluiden kautta
 • Hoitava taho antaa lähetteen Miepä-kuntoutukseen