Siirry sisältöön
Antoisaa, haastavaa, mahtavaa!
03.03.2023 | 09:33

Mikä Suvanto on ja millaista arki siellä on?

Suvanto on sijaishuollon erityisyksikkö, joka sijaitsee Muhoksella. Yksikkö on tarkoitettu haasteellisesti oirehtiville lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat kuntoutusta ja tukea mm. kasvuun, kehitykseen, sosiaaliseen toimintakykyyn ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. 

Millaisia työnimikkeitä Suvannon työntekijöillä on ja mitä työpäivät pitävät heillä sisällään?

Suvannossa lasten, nuorten ja heidän perheittensä tukena on vahva ammattitaitoinen työryhmä.
Työntekijöinä meillä on mm. sosionomeja, sairaanhoitajia, yhteisöpedagogi, toimintaterapeutti, lähihoitajia, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja sekä nuoriso ja yhteisöohjaaja. 
Meillä Hoivatiellä on erittäin opiskelijamyönteinen asenne, joten yksikössämme alaa opettelemassa on myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.
Työpäivät koostuvat aina arjen rutiineista ja yksilön tarpeista. Arkisien tehtävien lisäksi työntekijämme auttavat ja tukevat lapsia ja nuoria kouluun ja opiskeluihin liittyvissä asioissa ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä toiminnoissa. Työntekijämme ohjaavat lasta ja nuorta aamusta iltaan heidän elämän eri hetkissä. Jokaisella lapsella on omat yksilölliset tarpeet ja tavoitteet, joissa työntekijä on mukana ohjaamassa ja auttamassa.

Millaista työ sijaishuollon erityisyksikössä oikeasti on?

Antoisaa, haastavaa, mahtavaa!
Erityisyksikössä tehtävä työ on tärkeää ja työn merkityksellisyyden tunteen kokee jokainen työntekijä. 
Työ on ajoittain haastavaa, mutta me teemme työtä juurikin haasteiden äärellä, jotta lasten ja nuorten hyvinvointi ja elämänlaatu paranisi. 
Työmme on arkisten asioiden äärellä tukemista ja ohjaamista. Tuemme, autamme, opetamme ja suojelemme suurella sydämellä. 
Työntekemisessä työyhteisön vankka yhteishenki ja työntekijöiden välinen luotettavuus ovat elintärkeässä roolissa.

Mikä on hassuinta, mitä työssä on sattunut? Mikä on parasta työssäsi?

Meillä Suvannon arjessa sattuu ja tapahtuu paljon hauskoja sattumuksia, joille saamme kaikki nauraa yhdessä vielä pitkän ajan jälkeenkin.
Meillä osataan nauraa myös itsellemme ja huumori onkin tärkeä osa arkeamme.
Parasta työssäni on se pieni hetki, kun luottamussuhde lapseen tai nuoreen alkaa rakentumaan pikku hiljaa. 
Siitä tiedän, että työmme voi alkaa ja pääsemme vaikuttamaan johonkin hyvin tärkeään asiaan ja sille on mahdollisuus. Yksi hymy lapselta tai nuorelta tullessani töihin on todella arvokas. 
Parasta ja tärkeää työssäni on nähdä kuinka työntekijöittemme ammattitaito pääsee esiin ja työntekijä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan työssään lasten ja nuorten hyväksi.
Hoivatiellä meille on tärkeää työntekijöidemme hyvinvointi ja mielestäni aivan parasta nähdä kuinka työssään viihtyvät ja hyvinvoivat alan ammattilaiset tekevät työtään. 

Kerro jotakin, mitä kaikkien tulisi tietää sijaishuollosta!

Sijaishuolto antaa mahdollisuuden yksilölle parempaan tulevaisuuteen. Meillä sijaishuollon työntekijöillä on tärkeä ja arvokas tehtävä, jonka onnistumista mittaa joskus hyvinkin pienet edistysaskeleet, jotka muuttuvat lapsen ja nuoren tulevaisuudessa suuriksi harppauksiksi. Saamme olla kiitollisia, että voimme olla mukana luomassa parempaa huomista.
Lähellä olemisen merkitys on suurempi kuin aina voisi kuvitella. 

Kysymyksiin vastasi Suvannon palveluvastaava Katriina Piippo.