Siirry sisältöön
NUOTTI-valmentajana elämää oppimassa
16.08.2022 | 13:16

NUOTTI-valmentajana tunnen olevani matkalla ihmisyyden ytimeen.

Monet nuorista ovat matkallaan oppineet paljon enemmän kuin me keski-iän uraputkessa puurtajat. Liiallinen vauhti on voinut kaventaa keski-ikäisen näkymää ja tärkein on voinut jäädä huomaamatta. NUOTTI-valmennuksessa oleva nuori on syystä tai toisesta voinut joutua pysähtymään ja miettimään, mikä elämässä on merkityksellistä.

Valmennukseen tullessaan nuorella voi olla taustalla monia epäonnistumisen kokemuksia. Matkaa on voinut kuormittaa esimerkiksi mielenterveyden haasteet: masennus, ahdistuneisuus ja sosiaalisten tilanteiden pelko ovat voineet olla läsnä useamman vuoden ajan. Vaikeudet ovat voineet alkaa jo peruskoulussa ja ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet lukuisista yrityksistä huolimatta. Valitettavan usein monelle nuorelle on yhteistä myös koulukiusaaminen.

Tämän kaiken keskellä nuoren jaksaminen vaatii pinnistelyä. Arkiset asiat voivat tuntua raskailta ja arjenhallinta horjuu. Vaikeudet näkyvät esimerkiksi kotitöiden kasaantumisena, postit jäävät aukaisematta, raha-asiat hoitamatta, vuorokausirytmi menee sekaisin ja yhteydenpito muihin ihmisiin jää vähäiseksi. Nuori löytää itsensä tilanteesta, ettei enää tiedä mistä päästä vyyhtiä lähtisi purkamaan.

Tässä esimerkkitilanteessa NUOTTI-valmennus voi olla nuorelle ajankohtaista. Viiden kuukauden valmennuksen aikana nuorella on mahdollisuus tavata omaa valmentajaa 20 kertaa ja pysähtyä rauhassa omien asioidensa äärelle.

Nuoren kanssa työskennellessäni jään usein harmittelemaan sitä, ettei nuoren kaikki viisaus näy ulospäin, eikä suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme tule nähdyksi. Se ei näy opintopisteinä, ei työkokemuksena, ei ansioluettelon jatkeena.

Parhaimmillaan se kuitenkin näkyy sydämen viisautena, itsemyötätuntona ja oman tilanteen hyväksymisenä. Se näkyy kykynä nähdä ympärille, nauttia pienistä arjen asioista: Höyryävästä kahvista, valon välkehdinnästä puiden oksissa, muuttolinnuista.

Viisaus näkyy kykynä olla murehtimatta huomisesta, kykynä keskittyä tähän hetkeen, iloitsemaan itselle tärkeistä asioista ja pysähtymään niiden äärelle. Näitä oppeja ei opita koulun penkillä, vaan nämä opit opettaa elämä.

Minun tehtäväni NUOTTI-valmentajana on auttaa nuorta kaivamaan esiin hänessä asuva viisaus ja näkemään hänessä itsessään olevat voimavarat. Keskitymme valmennuksessa nuorelle tärkeisiin asioihin. Syvennymme yhdessä miettimään nuoren kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia ja sitä, miten niitä voisi hyödyntää. Teemme yhteistyötä nuoren ympärillä olevien ihmisten kanssa ja tarvittaessa luomme uutta tukiverkostoa.

Valmentajana kuljen nuoren rinnalla. Teemme konkreettisia asioita yhdessä, ja kun nuoren siivet alkavat kantaa, päästän irti. Parhaimmillaan valmennuksen aikana nuoren itsetunto ja pystyvyyden tunne kasvavat ja hän saa rohkeutta ammatillisen suunnitelman tekemiseen.

Tarinani viisaat nuoret ovat löytäneet jatkopolkunsa itselleen sopivasta paikasta. Nuotin jälkeen on haettu opiskelemaan, jatkettu keskeneräisiä opintoja tai jatkettu kuntoutumista kohti työelämää muilla Kelan tai kunnan tarjoamilla palveluilla.

Jokainen nuori on valmennusprosessissaan omassa kohdassaan ja hänellä on oikeus lähestyä omia unelmiaan pienin askelin. Tärkeintä on, että askeleet sopivat nuoren tahtiin. Valmentajan on hyvä muistaa, että kuntoutuminen vaatii ja saa ottaa aikaa. Tilanne ei ole syntynyt hetkessä, joten se ei selviäkään hetkessä; aika on taikaa.

Nuoren matkalla saan olla oppimassa itsekin, ihmetellä ja tutkailla elämää päivittäin nuorten kanssa. Oivaltaa uutta, niin elämästä kuin itsestä.

Tästä on hyvä jatkaa. Elämän retki on paras retki.

---

Kirjoittaja Heidi Honkala toimii NUOTTI-valmentajana. Kelan NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä.