Siirry sisältöön
Oma asunto sekä lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus
16.08.2022 | 13:24

Hoivatie tarjoaa Tampereella tukiasumispalvelua nuorille, nuorille aikuisille sekä pienille perheille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa sekä itsenäiseen asumiseen. Hoivatie tarjoaa tukiasumispalvelun asiakkailleen vuokra-asunnon Tampereen Vuoreksessa sijaitsevista kerrostaloista, joista toisessa on myös ohjaajien toimisto. Ohjaajien apu ja tuki ovat siten helposti saatavilla. Asunnoista 15 on yksiöitä ja kaksi on kaksioita. Kaikki asunnot ovat uusia, viihtyisiä ja hyvin varusteltuja.

– Tarjoamme palveluja tilanteessa, jossa nuoren elämänhallinnan taidot vaativat vahvistusta ja ohjausta, jotta itsenäinen asuminen omassa asunnossa onnistuu. Asiakas voi olla esimerkiksi jälkihuoltonuori, pieni perhe tai teinivanhempi ja lapsi. Tukiasuntoomme voi muuttaa myös alaikäisenä, sijaishuollon päättyessä tai muusta syystä itsenäistymisen kynnyksellä, kertoo palveluesimies Nina Hämäläinen.

Tukiasumisella edistetään nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja tuetaan itsenäiseen selviämiseen. Tukiasumisessa yhdistyy kaksi asiakkaan arjen hallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto sekä lähellä olevan ohjaajan tuki ja ohjaus.

– Pystymme tarjoamaan nuorelle mahdollisuuden tiiviiseen, yksilölliseen ja monipuoliseen tukityöskentelyyn samaan aikaan, kun hän opettelee itsenäisen asumisen ja elämänhallinnan taitoja siinä ympäristössä, jossa niitä tarvitsee oikeassakin elämässä. Lähellä oleminen ja useat tapaamiset viikossa mahdollistavat nopean reagoinnin asiakkaan elämässä tapahtuviin mahdollisiin muutostilanteisiin, Hämäläinen toteaa.

Asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa luodaan yhteistyössä suunnitelma ja tavoitteet tukiasumiselle. Tavoitteet syntyvät asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja tavoitteista.

– Autamme nuoria ottamaan seuraavan askeleen elämässä. Työskentelyllä vahvistetaan asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Tuemme harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita sekä löytämään mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Ohjaamme asiakkaitamme myös eteenpäin kohti opintoja tai työelämää. Työskentelyn tavoite onkin tehdä tuki tarpeettomaksi, Hämäläinen kertoo.

Tukiasumisessa järjestetään aktiivisesti myös osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. Hoivatien avopalvelukeskuksen monipuoliset ryhmätoiminnat ovat myös tukiasumisen asiakkaiden käytössä.

– Meillä on erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joiden sisällöt syntyvät tuettavien nuorten tarpeista. On liikuntaryhmiä, ruuanlaittoa yhdessä, retkiä sekä tutustumista Tampereen tapahtumiin ja palveluihin. Ryhmätoiminnalla esimerkiksi madalletaan kynnystä aloittaa uusi harrastus tutustumalla erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin yhdessä, Hämäläinen toteaa.