Siirry sisältöön
Tärkeintä työssäni on, että nuoret aidosti hyötyvät läsnäolostani
15.08.2022 | 13:00

Sami Salmela on työskennellyt reilun vuoden vastuusairaanhoitajana sijaishuollon erityisyksikkö Salorinteellä ja Salorinteen erityisen huolenpidon yksikössä. Hoivatie oli Salmelalle tuttu jo ennen vastuusairaanhoitajan pestiä; vuodesta 2003 hän työskenteli pitkään Nuorten Ystävien vammaispalveluissa, ja väliin mahtuu myös koulutusta ja työkokemusta kaupungin lasten- ja nuortenpalveluista.

Lastensuojelun työtehtäviin Salmela halusi tuttujen ihmisten ja uusien työkokemusten vuoksi.

– Halusin työhön erilaista sisältöä ja ajattelin, että tämä olisi oma juttu. Yritys on ollut aina hyvä: Hoivatie on vallan mainio työnantaja. Myös työmatka vaikutti, sillä nyt työmatkaan kuluu vain vajaa 10 minuuttia, Salmela listaa hyviä puolia.

Vastuusairaanhoitajan työ pitää sisällään paljon kaikkea nuorten psyykkisen ja fyysisen voinnin seuraamisesta lääkehoitoon liittyviin asioihin kuten lääkehoidon alkamiseen ja sen seuraamiseen tai reseptien uusimiseen. Salmelan asiantuntemusta käytetään myös omaohjaajatyöskentelyn tukena.

– Työpäivään saattaa sisältyä esimerkiksi lääketilauksen tekeminen, lääkehuoneen asianmukaisesta kunnosta huolehtiminen, terveydenhoitoon liittyvät asiat kuten labrakäyntien organisointi ja hammaslääkärikäynnit Muhoksella. Kaikki asiat myös kirjataan järjestelmiin, valvon lääketenttejä ja organisoin työntekijöiden lääkelupia. Varsinkin erityisyksikön puolella pyrin antamaan viikoittaisia keskusteluaikoja nuorten psyykkistä vointia tukemaan, Salmela kertoo.

Salmela tekee paljon yhteistyötä niin terveydenhuollon ja sairaanhoitajien tiimien kuin palveluvastaavan ja ohjaajienkin kanssa. Vastuusairaanhoitaja tekee lastensuojelutyötä, vaikka toimenkuva ohjaajaan verrattuna onkin erilainen. Terveydenhuollon ammattilaisena Salmela toimii kuitenkin lastensuojelulain puitteissa.

Vastuusairaanhoitajan työ on strukturoitua mutta vaihtelevaa. Täytyy siis sietää sitä, että yleensä viikko ei mene suunnitellusti. Jatkuvasti muuttuvien asioiden keskellä oleminen vaatii stressinsietokykyä.

– Yleisesti ottaen sairaanhoitajan työ on haasteellista, mutta alalla olevat tykkäävät haasteista. Täytyy sietää sitä, että tilanteet muuttuvat vauhdilla ja radikaalisti. Tykkään siitä, että työ on vastuullista. Saan tehdä tästä omanlaista ja tavoitteena on, että nuoret hyötyvät minun olemassaolostani täällä mahdollisimman paljon. Olen mukana kaikessa yksikön toiminnassa ja työporukan kanssa tuemme toisiamme. Oma ammattitaito kehittyy, kun saa tukea muilta, Salmela pohtii.

Salmela tarkastelee nuorten hyvinvointia monesta näkökulmasta. Tärkeintä on kohdata nuori nuorena ihmisenä.

– Nuori ei ole se ongelma, jonka vuoksi hän tänne tulee. Luottamusta ja yhteistä toimintaa saadaan rakennettua, kun kuunnellaan ja huomioidaan nuoren asia ja huolet, ollaan avoimia ja rehellisiä. Nuori tulee jonkin syyn vuoksi ja sen takana on useita asioita. Esimerkiksi se, mitä asioita löytyy päihteidenkäytön takaa, onkin ihan toinen juttu. Minun roolini on miettiä ongelman takana olevia asioita, Salmela tiivistää.

Vastuullisessa työssä auttaa hyvä työporukka, joka haluaa selvittää, mitkä asiat auttavat nuoria erilaisissa tilanteissa. 

– Kukaan ei ole asiakkaan kanssa yksin, vaan työryhmä on aina takana. Luotan meidän työporukkaan ja minulla on sellainen tuntuma, että porukka luottaa mun tekemiseen, Salmela sanoo.

Salmela huomauttaa, että vaikka työ on vain työtä, on se kuitenkin kolmasosa elämää. Muidenkin elämän osa-alueiden on oltava kunnossa, että jaksaa tehdä työtä, ja toisinpäin.

– Kokonaisbalanssin täytyy olla kunnossa eli mahdollisuuksien mukaan täytyy pitää huolta itsestä, tehdä sitä, mitä tykkää tehdä ja mistä saa voimaa työn ulkopuolella, että asiat eivät jää pyörimään päähän. Kaikkea ei voi jakaa muiden kuin oman tiimin kanssa.

Työn hyviä puolia Salmela listaa useita. Yksi niistä on mahdollisuus kehittää omaa työtä ja osaamista. Paljon saa itse suunnitella ja päättää, mihin aikaan ja minä päivänä tekee asioita. Plussana on myös työnantajan tarjoama ePassi.

– Mietin, miten saan tehtyä asiat jouhevasti ja ilman suurempaa kuormaa. Kun uusia haasteita tulee eteen, on mahdollista saada koulutusta. Täytyy pysyä kartalla, mitä sairaanhoidon ja terveydenhuollon aloilla tapahtuu, Salmela pohtii lopuksi.