Siirry sisältöön
Työntekijän motivaatio kiinnostaa vastuullista työnantajaa
09.11.2022 | 14:46

Motivoituneet työntekijät takaavat usein menestyksekkäät tulokset. Motivoituneet työntekijät myös useimmiten voivat hyvin ja jaksavat työssään. Sisäisen motivaation tunnistaminen mahdollistaa työnantajalle timanttisten työntekijöiden löytymisen myös silloin, kun CV ei tätä välttämättä paljasta.

Motivaatioon keskittyessä työnantajan olisi tärkeää erottaa toisistaan työntekijän ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Toimiiko työntekijä ulkoisen pakon tai seurausten ohjaamana vai syntyykö motivaatio hänen omasta kiinnostuksestaan ja halusta tehdä työtä?

Työskentelen työelämäasiantuntijana haastavasti työllistyvän asiakasryhmän kanssa ja huomaan usein asiakkaitteni suurimman potentiaalin löytyvän valtavasta sisäisestä motivaatiosta toivealaansa ja työtekoa kohtaan.

Valmennuksessa aloitamme usein etsimällä asiakkaan oman sisäisen motivaation. Mitä hän haluaa tehdä, mihin hänen osaamisensa ja kiinnostuksensa kohdistuu ja mihin hän tulevaisuudessa haluaa kuulua? Kun nämä kirkastuvat asiakkaalleni, on hänen työnantajalleen antamansa työpanos korvaamaton.

Sosiaalisesti vastuullisessa työllistämisessä, pitkäaikaistyöttömän, kokemattoman tai koulutustaustaltaltaan puutteellisen työntekijän palkkaamisessa, saattaa usein arveluttaa se, miten työnantaja voi taata rekrytoinnin onnistumisen ja varmistua työntekijän riittävien työtaitojen löytymisestä. Tällöin olisi hyvä kiinnittää huomiota työntekijän motivaatioon.

Työnantajan on helppoa lisätä ulkoista motivaatiota parantamalla palkkaa ja antamalla bonuksia. Kannattavinta sekä työnantajan tuloksen että työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta olisi kuitenkin keskittyä työntekijän sisäiseen motivaatioon, tunnistaa työntekijän sisäisen motivaation mahdollisuudet ja olemassaolo.

Sisäisessä motivaatiossa työntekijä kokee tekemänsä työn olevan tärkeää, hän toimii omasta tahdostaan ja kokee iloa ja tyydytystä siitä, että saa tehdä työtään. Sisäisesti motivoiva tekeminen on sellaista, jossa pääsemme toteuttamaan itseämme, oppimaan ja kehittämään kykyjämme ja lisäksi vieläpä luomaan ja vahvistamaan yhteyttä toisiin ihmisiin.  

Sisäisen motivaation löydyttyä työntekijä on tehokkaampi. Sisäinen motivaatio lisää myös jaksamista ja työhyvinvointia. Ymmärrettävästi sisäisesti motivoituneet työntekijät myös pysyvät työssään, haluavat hoitaa työnsä hyvin ja kunnioittavat työnantajaansa sekä työtään.

Yksi vallalla oleva motivaatioteoria perustuu Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin luomaan itseohjautuvuusteoriaan. Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, jotka ovat hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä ja selittävät suurimman osan ihmisen kokemista myönteisistä tunteista: omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Lisäksi sisäisen motivaation ylläpitämisessä on tärkeää, että voimavarat riittävät sekä työhön että vapaa-aikaan. Näiden tarpeiden täyttäminen lisää sisäistä motivaatiota.

  • Kyvykkyys - Uskon selviäväni annetuista työtehtävistä ja tiedän mitä minulta odotetaan
  • Omaehtoisuus - Tiedän mitä teen ja miksi
  • Yhteisöllisyys - Kuulun tähän työryhmään ja minua arvostetaan
  • Voimavarat - Tiedän voivani hyvin, ja miten voin vointiini vaikuttaa

Sisäisen motivaation löytyminen työtä kohtaan on erityisen tärkeää silloin, kun työntekijä jostain syystä kokee joutuneensa etäämmälle työelämästä. Työttömyys, osaamisvajeet tai haastava elämäntilanne syrjäyttää helposti työstä ja yhteiskunnasta sekä luo tunnetta siitä, ettei itselle löydy paikkaa työntekijänä.

Yritys tarvitsee kokeneita ja osaavia työntekijöitä, mutta usein taka-alalle jäävät alanvaihtajat, haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat ja nuoret, kokemattomammat työntekijät. Yrityksen pyrkiessä sosiaalisesti vastuulliseen työllistämiseen kannattaa rekrytoinnissa panostaa työtä hakevan sisäisen motivaation tunnistamiseen. Sisäisen motivaation tunnistaminen voi mahdollistaa hiomattoman timantin löytymisen. Sisäisesti motivoitunut työntekijä kyllä oppii uutta, mutta pelkän ulkoisen motivaation ohjaama työntekijä ei välttämättä sitä aina halua.

Työnantajan olisikin tärkeää osata tunnistaa ja nähdä työntekijän osaamisen ja kykyjen lisäksi myös hänen motivaationsa – jo työnhakuvaiheessa.

Marleena Hiltunen
Työelämäasiantuntija
Yrityskaista ja Räätälöity valmennuspalvelu, Helsinki