Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Aurora Heinäpää
Isokatu 88, 5. krs
90120 Oulu
Palveluvastaava
Tiina Karvonen
Tiimivastaava
Sanna Pitkänen
Vastuusairaanhoitaja
Jari Saari

Erityisyksikkö Aurora Heinäpää

Nainen istuu ja halaa tyttöä.

Strukturoitu ja toiminnallinen arki

Aurora Heinäpää on sijaishuollon erityisyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta ja hoitoa kodinomaisessa ympäristössä lapsille, joilla voi olla neuropsykiatrisia haasteita, tunnesäätelyn vaikeutta ja kiintymyssuhdehäiriöitä. Pystymme huomioimaan kasvatuksessa jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet.

Toiminnassa yhdistyy lastensuojelun ja terveydenhuollon osaaminen. Yksikössä on oma terveydenhuollon tiimi, johon kuuluvat yksikön vastuusairaanhoitajan lisäksi ostopalveluna toteutettavat psykologin palvelut.

Strukturoitu arki, tiivis omaohjaajatyöskentely ja toiminnallisuus arjessa mahdollistavat lapsen kasvun ja kehityksen turvallisessa kasvuympäristössä. Lasten perusopetus järjestään lähikoulussa joko perusopetuksessa tai erityisopetuksessa.

Aurora Heinäpää sijaitsee Oulussa Heinäpään kaupunginosassa, keskustan välittömässä läheisyydessä. Keskeisen sijainnin vuoksi koulut, monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä julkinen liikenne ovat erittäin helposti saavutettavissa.

Omavalvontasuunnitelma Aurora Heinäpää.

Kenelle
 • 9-14-vuotiaille lapsille
 • 7 asiakaspaikkaa
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Osallisuus ja toiminnallisuus
 • Harrastukset, koulutyön tukeminen
 • Ohjaustyöskentelyn tavoitteet määritellään yksilöllisesti
 •  
  Osaaminen
 • Dialoginen ohjaus, AVEKKI, ART
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Toimiva lapsi & perhe -menetelmä
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • Tiimivastaava
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 7 ohjaajaa
 • Omaohjaaja

  Jokaiselle lapselle on nimetty omaohjaajapari, joiden keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen lapsen sijoituksen aikana. Omaohjaajatyöskentelyllä pyritään selättämään lapsen kasvua ja kehitystä jarruttavia haasteita sekä tuetaan arjen taidoissa ja omien vahvuuksien löytämisessä.

  Tyttö leikkii puistossa ja hymyilee. Tytön takana poika leikkimässä.
  Artikkeli

  "Työelämään siirtyy levollisin mielin, kun osaaminen on kunnossa"

  Aurora Heinäpään vastuusairaanhoitaja Jari Saari valmistui sairaanhoitaja-diakonissaksi Diakonia-ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2022. Vastuusairaanhoitajan työnkuva on monipuolinen.