Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Karhula
Pohjolantie 175
91500 Muhos
Palveluvastaava
Kati Heikkinen
Karhula Kontio
Karhula Otso
Paikkatiedustelut

Erityisyksikkö Karhula

Valkoinen talo, jossa punainen katto ja kuisti.

Kasvatuksellista arkea

Karhula on sijaishuollon erityisyksikkö nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan sekä hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta. Yksikkö on jaettu kahteen osastoon, joissa on oma henkilöstö. Pystymme huomioimaan kasvatuksessa jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet.

Kasvatuksellinen arki tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin ja harrastuksiinsa. Nuorta tuetaan osallisuudessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Karhula toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia.

Kenelle
 • 12–17-vuotiaille nuorille
 • 7 asiakaspaikkaa kahdessa osastossa (4+3)
 • Osastoilla oma henkilöstö
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Tiivis koulunkäynnin tuki
 • Yhteisöpalaverit
 • Arjen taitojen vahvistaminen
 •  
  Osaaminen
 • AVEKKI ja ART
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Dialoginen ohjaus
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • 2 tiimivastaavaa
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 13 ohjaajaa
 • Tiivistä tukea

  Nuori ja omaohjaaja työskentelevät yhdessä nuoren omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä ja kasvua hidastavien haasteiden parissa. Yhdessä tekemällä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja autetaan nuorta löytämään uusia mielenkiinnon kohteita.

  Nuorella on mahdollisuus aloittaa arjenhallintavastuun opettelu tukiasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Hoivatien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

  Kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi Pohjolakodin terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.


  Nainen katsoo eteenpäin ja hymyilee.

  Oma peruskoulu

  Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Pohjolakodin omassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille.

  Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa.

  Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

  Kaksi aikuista ja nuori istuu portailla. Nuori hymyilee.