Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Koivulehto
Leppiniementie 155 B
91500 Muhos
Palveluvastaava
Niina Polojärvi
Paikkatiedustelut

Erityisyksikkö Koivulehto

Punatiilinen talo, jossa terassi. Terassilla puutarhakalusteet ja kukkia. Etualalla trampoliini.

Vahvaa tukea

Koivulehto on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville nuorille, jotka hyötyvät tiiviistä sosiaalisen toimintakyvyn tukemisesta ja kuntoutuksesta. Yksikkö on jaettu kahteen osastoon, joissa on oma henkilöstö. Pystymme huomioimaan kasvatuksessa jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet.

Turvallinen ja kuntouttava arki rakentuu koulunkäynnin, omaohjaajatyöskentelyn ja suunnitelmallisen vapaa-ajan perustalle.

Nuoren kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi Pohjolakodin terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.

Koivulehto toimii Muhoksella osana Pohjolakotia.

Kenelle
 • 13–17-vuotiaille nuorille
 • 8 asiakaspaikkaa kahdessa osastossa (4+4)
 • Osastoilla oma henkilöstö
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Osallisuus ja toiminnallisuus
 • Harrastukset
 • Koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen
 •  
  Osaaminen
 • Dialoginen ohjaus, AVEKKI ja ART
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Toimiva lapsi & perhe -menetelmä
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • 2 tiimivastaavaa
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 13 ohjaajaa
 • Omaohjaajatyöskentely

  Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen nuoreen sijoituksen aikana. Omaohjaajatyöskentelyllä pyritään selättämään nuoren kasvua ja kehitystä jarruttavia haasteita sekä tuetaan arjen taidoissa ja omien vahvuuksien löytämisessä.

  Nuorta autetaan osallisuudessa sekä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin.

  Nuorella on mahdollisuus aloittaa arjenhallintavastuun opettelu tukiasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Hoivatien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

  Mies istuu kahden nuoren kanssa keittiössä ja hymyilee.

  Oma peruskoulu

  Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Pohjolakodin omassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille.

  Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa.

  Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

  Kaksi aikuista istuu nuoren kanssa portailla. Nuori hymyilee.